רומן רוסי

האם הרוסים חוזרים למזרח התיכון ? רוסיה הייתה ונשארה אחד השחקנים המסתוריים והמסקרנים - אם לא המסוכנים - במשחק העולמי . ממעמד של מעצמה עולמית היא התפרקה לכדי מדינה ככל המדינות , אולם השאיפות שלה להחזיר עטרה ליושנה ולשקם את מעמדה מדרבנות אותה להתערב בזירה העולמית ביתר שאת צבי מגן * בשנים האחרונות אנחנו עדים להגברת הפעילות הרוסית בזירה הבין-לאומית , לאחר תקופה שבה ניתן היה להתרשם שרוסיה אינה עוד שחקן שמתחשבים בו . מגמה זו מעוררת שאלות באשר למהות כוונותיה העתידיות של רוסיה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר