כנסים פה ושם

שחרור ותחייה הגדודים העבריים וממשיכי דרכם רחל סילקו * ביום העיון שנערך בחנוכה במוזאון הגדודים העבריים במושב אביחיל ציינו 90 שנים לגדודים העבריים ולרוח הנחישות להגן על ארץ ישראל כבימי המכבים 90 שנים מלאו לפרשה המופלאה של הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה . יהודים מארץ ישראל , ממצרים , מאנגליה , מארצות הברית , מקנדה ומארגנטינה התגייסו לגדודים העבריים שהוקמו במסגרת הצבא הבריטי במהלך המלחמה . בפרשה היו מעורבים אישים אחדים , אבל יותר מכול  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר