"דברים שרואים משם"

אנשי הקהילה בתפקידיהם האזרחיים איתן בדעתו אפרים לפיד * ויוכי ארליך ** ריאיון עם סגן ראש הממשלה , השר לענייני גמלאים והשר לענייני ירושלים , ח"כ מרשימת הגמלאים , רפי איתן ( הנטמן , ( על הדרך הארוכה שעשה מגניבת תרנגולות בבית הספר בגבעת השלושה ועד למשכן הכנסת בירושלים קודם התמונה הכוללת , אחר כך הפרטים " הקריירה הביטחונית" של רפי איתן התחילה עוד בגיל , 12 כאשר גויס ל"הגנה" בתפקיד קשר . ב"הגנה" רכש את היכולת להתמצא בלילה . בלימודיו בתיכון בבית הספר המחוזי של זרם העובדים בגבעת השלושה הרגיש כ"חיה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר