ערבית? לא בבית ספרנו

מספר התלמידים אמנם לא קטן , אך הערבית אינה מקצוע חובה לבגרות והיא מתחרה עם מקצועות " אטרקטיביים" יותר . מספר הלומדים לחמש יחידות יורד . חיוני לקבוע את הערבית כמקצוע חובה לבגרות . תגובת משרד החינוך לרשימתו של שלמה גבע ד"ר שלמה אלון * נעמי אביבי-וייסבלט * * מקצוע הערבית נקבע מקצוע חובה בבתי הספר העבריים כבר בשנת תשנ"ו . בכיתות ז - ' ט' נשמרת מסגרת החובה בקפידה . בכיתות י , ' בשל שינויים מבניים בלימודים בבתי הספר התיכוניים ( ריבוי מגמות לקראת בגרויות , מגמות שחלקן נפתחות כבר בכיתה י ( ' חובת הלימוד נשמרת בחלקה . בביקורים תכופים של אנשי משרד החינוך בבתי הספר נראה שמורים רבים משכילים לתת למקצוע הערבית מקום משמעותי ויוקרתי . המורים דואגים להפוך את הלימוד לחוויה ( שימוש באמצעי עזר מגוונים , ובכללם מחשב - לימוד בעזרת אתרי אינטרנט , לוחות קיר בית ספריים , תצוגות של חומרים , הצגות . ( הנתונים בשטח הם שמספר לומדי הערבית לא קטן . כמובן , כפי שקורה בכל מקצועות הלימוד , יש גם קשיים , ואיננו מתעלמים מהם . המערכת מתמודדת עם תלמידים לקויי למידה , בעלי קשיים בלימוד שפה , ומשתדלת לתת  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר