בלתי - מספיק בערבית

האם נכשל משרד החינוך באופן הוראת הערבית בבתי הספר ? האם מוטב ללמד קומץ תלמידים מובחר , המעוניין לדעת את הערבית ואת תרבותה על בוריין או שמא להמשיך במגמה הנוכחית , לפיה הערבית נלמדת כמקצוע חובה וברמה נמוכה ובלתי מספקת ? שלמה גבע * במערכת החינוך קיימת חובת לימוד השפה הערבית ( או שפה זרה נוספת אחרת ) בכיתות ז' עד י , ' ומוקצות לכך שלוש שעות שבועיות בכל שנת לימוד . הטיעונים בעד לימוד הערבית רבים וידועים , אבל מתברר שאלה תופסים ברמה ההצהרתית בלבד . אנשי חינוך והורים , שבדיון עקרוני או בשיחה בלתי-מחייבת יטענו בלהט שלימוד השפה חשוב בשל מיקומנו במזרח התיכון ושיש להופכו לחובה , יימנעו מכך בפועל . הדוגמאות לכך רבות : באחד מבתי הספר התיכוניים בתל אביב בוטלו לאחרונה לימודי הערבית בכיתות  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר