תוכן העניינים

כתבות השתיקה יפה להן מירי איזין ( בודי ;( לימור קליפה רב - שיח נשים במודיעין 4 אני לא סופרמן יוכי וינטרויב על ד"ר יעל פוזנר 8 אישה מעבר לקווים יוכי וינטרויב סיפורה של אמה שרה אדמונדס 9 הגדעונית המבריקה אבנר א' סיפורה של לובה גלר 10 בלתי - מספיק בערבית שלמה גבע האם נכשל משרד החינוך באופן הוראת הערבית ? 12 ערבית ? לא בבית ספרנו ד"ר שלמה אלון תגובת משרד החינוך לשלמה גבע נעמי אביבי-וייסבלט 13 חקר המזרח התיכון בישראל דרור זאבי מפסוודו - דיסציפלינה למחקר רב - תחומי 14 יחסי ישראל וסוריה - לאן הלאה ? פרופ' אייל זיסר על השלכות התקיפה האווירית הישראלית בסוריה 16 אתגרי המודיעין בעימותי העתיד מאיר אלרן ממסקנות כנס הINSS- הראשון 18 איש בעל אלף שמות יהודה ברק קווים לדמותו של עמוס מנור 19 רומן רוסי צבי מגן האם הרוסים חוזרים למזרח התיכון ? 26 למי צלצלו הפעמונים יוכי ארליך המודיעין והאינתיפאדה הראשונה 30 1987 - לעשות מודיעין בארגון לא מודיעיני גדי זוהר תרומת המנהל האזרחי באיסוף מודיעין באינתיפאדה הראשונה 32 עדות מן השטח מתוך ספרו של יהודה מאיר רוט "עקדה" 34  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר