'מברלין לירושלים;פרקים אוטוביוגרפיים מאת גרשם שלום,ספרית אפקים, ‭niy oy‬־, תליאבינ.