פרק שביעי על יחודו של היחוד היהודי

א . פרטיקולריות אוניברסלית שאלת הזהות היהודית התעוררה על רקע משבר הזהות של תרבות המערב . היא מהווה , ללא ספק , חלק מן המשבר הזה . אבל ההשנאה העידה גם על לחוד של גורל ומהות . עמדנו על הלחוד היהודי ביחס למשפחה ולעם , לתרבות ולהיסטוריה . חובה עלינו עתה , בסיום דיוננו , להצביע על לח 1 ד 1 של הלחוד היהודי , בכל התחומים הללו , שבתור שכזה אין דומה לו בעמים אחרים , והוא שמהריף שבעתים את בעיית הזהות היהודית ועם זאת משווה לפתרונה כבעיה פרטיקולרית משמעות אוניברסלית , הנוגעת ליהודי לא רק כיהודי , אלא גם כאדם וכפרט . רוב בני העם היהודי מרגישים היום ביחודם מצד הגורל הקיבוצי שהם שותפים לו , בין לרצונם בין על כרחם . אולם מבעד לגורלו יוצא הדופן של עם גולה הם מרגישים במהות הנבדלת של מורשתו . הויית עם שלו מעידה עליה . מצד אחד הוייתו כעם מפוקפקת בעיני סביבתו , ובעיני רבים מבניו שקיבלו את השפעת סביבתו , מצד שני הדימוי העצמי האידיאלי של העם הזה עדיין הוא דימוי קלאסי , שספק אם נשמר בתודעתו של שום עם אחר בזמננו . אחד ויחיד הוא מכל מקום העם היהודי , שבו עדיין עומד בתקפו הקשר המתנה הדדית בין הלאומיות והדת . ק...  אל הספר
עם עובד