היהודי הבודד והיהדות

אליעזר שביד אליעזר שביד היהודי הבודד והיהדות ספרית אפקים מיסודה של הוצאת עיינות אליעזר שביד היהודי הבודד והיהדות עם עובד  אל הספר
עם עובד