לוט ובנותיו במערה

בנות לוט סבורות היו , שכל העולם נחרב כמו במבול , ואכן , הן מביעות את רצונן לחדש את היישוב : "ונחיה מאבינו זרע" ( יט , לב ) - בנוסח הזהה לדברי האל בקשר לחידוש היישוב אחרי המבול : "לחיות זרע על פני כל הארץ" ( בראשית ז , ג . ( אף על פי שיש במעשיהן משום גילוי עריות , הרי בסיפור הן מופיעות כבעלות תושייה , שעשו מעשה נועז כדי לקיים את המשך המשפחה . ודומה לכך מעשה תמר עם יהודה ( בראשית לח ) ומעשה רות עם בועז ( רות ג . ( נשים אלו כבשו את הגבר , שלא כמקובל ביחסים שבין גבר לאשה ו בנות לוט משקות את אביהן יין כדי לשכב עמו , תמר מתחפשת לזונה כדי ללכוד את יהודה , ואילו רות הולכת לבועז אל הגורן ומגלה את מרגלותיו . כתוצאה ממעשים אלו נולדו עמון ומואב ( מבנות לוט , ( פרץ וזרח ( מתמר , ( עובד אבי ישי ( מדות ;( יתרה מזו : המשותף לכל הנשים האלו - שכולן תרמו להולדת דוד : אלמלא מואב לא היתה נולדת רות , שממנה יצא עובד אבי ישי אבי דוד , ואלמלא תמר לא היה נולד פרץ , שממנו יצא בועז אבי עובד . גישתה החיובית של המסורת למעשים אלה עולה מדברי חז"ל המלמדים זכות על בנות לוט , שמהן יצא המשיח , שהוא מזרעו של דוד ומזרעו ש...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ