מודיעיון

בעריכת עמוס גלבוע * מדור " מודיעיון , " נועד לשמש במה למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון הלאומי , על מגוון הדעות הרווחות בארץ ופעמים גם בעולם . העשרת מרכיבים אלו ב"במה לוויכוח" תתרום ותסייע לביטחון הלאומי . בכל גיליון יובאו כמה מאמרים , בשני גדלים אפשריים : מאמר קטן היקף , בן כ 1 , 000 מילים , או מאמר גדול היקף בן כ 2 , 400 מילים . המאמרים יהיו בנושא אחד והדעות שיציגו שונות זו מזו , או כל מאמר ידון בנושא אחר . הנחיות לכתיבת מאמר החומר שייכלל במאמרים יקיף את כל תחומי המודיעין ואתגריו ( תורת המודיעין על כל רבדיה , הערכה ומחקר , איסוף על כלל סוגיו , טכנולוגיה , מודיעין מסכל , ארגון ושיטות , הדרכה והכשרה , כוח אדם , יחסי גומלין עם קברניטים , מודיעין קרבי , השוואה עם שירותים אחרים וכיוצא באלו . ( המאמרים יכולים לעסוק בעבר , בהווה ובעתיד ( עם הרלוונטיות המתבקשת ;( אופיים יכול להיות הגותי-תאורטי , כמו אופי מעשי השאוב מהמציאות היום יומית . לא תוטל שום צנזורה על האוריינטציה של המאמר . הקריטריון המרכזי בפרסום מאמר יהיה איכותו . כל המעוניינים בפרסום מאמר - יהיו אלה גמ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר