היסטוריה בתמונות

ת מ ו נ ו ת מ מ א ג ר ה מ ל " מ יענקלה מן * נפרדים ממאיר עמית ביקור ראש המוסד וראש הצומת בשלוחה בטהרן( ( 1966 מימין לשמאל : ראש השלוחה דוד קרון , ראש המוסד אלוף מאיר עמית , ראש הצומת רחביה ורדי , קצ"א באיראן שבתי שביט , קצ"א באיראן גור שאשא ביקור ראש המוסד בכורדיסטאן ( 1966 ) מימין לשמאל : נציג ' המוסד' דוד קרון , המולא מוסטפא ברזני , ראש 'המוסד' אלוף מאיר עמית וראש שלוחת ' המוסד' בטהרן מקי עברון * אוצר מאגר המל"מ  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר