"הלשון האדומה" שקדמה למלחמת ששת הימים

עיקריה של תכנית ההונאה הישראלית ב 1967 ? ערב מלחמת ששת הימים הוכנה במטכ"ל תכנית להשמדת כוחות אויב בקדמת סיני . התכנית היוותה את הבסיס למבצע הונאה שמטרתו הייתה לרמז על כוונת צה"ל לכבוש את שארם א - שיח . ' רעיון ההונאה , שהתגלגל בענף ביטחון שדה בראשות אברהם אלזון בשיתוף אג"ם-מבצעים בראשות " ) חקה ( " יצחק חופי , נהפך בסופו של דבר לתכנית פעולה . זו כללה הונאה חזותית ואלחוטית של צה"ל בד בבד עם פעילות ' המוסד' לביום פעולות בפריפריה עמירה שחר * ת כ נ י ת ה ה ו נ א ה רעיון ההונאה היה אסטרטגי ומערכתי , והוא נועד להטעות את דרג הקברניטים בעולם הערבי באשר למטרות הישראליות . ההונאה כוונה אך ורק כלפי המצרים , ובחזית הצפונית או המזרחית  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר