לוברני יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ביומו האחרון של בן־גוריון כראש ממשלה, ‭.1963‬ צילום: דוד חריס