השגריר לוברני ורעייתו שרה עם קיסר אתיופיה היילה סילאסי