ביקור ראש המוסד צביקה זמיר באבדאן ‭.(1968)‬ סיור בשט אל־ערב - ברקע הגדה העיראקית. משמאל, איציק ברזלי