מבט מל"מ

גיליון , 54 תשרי תש"ע , ספטמבר 2009 כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין נפרדים ממאיר עמית במלאות שלושים " חולם ולוחם , מנהיג ומפקד" "חבה לו מדינת ישראל חוב גדול לאין שיעור" אלוף מאיר עמית ז"ל 2009-1921 המודיעין והמהפ ? ה הא ? לאמית באיראן פרספקטיבה של 30 שנה בעקבות הבחירות לנשיאות באיראן התפתחות האיסוף הגלוי על איראן והדילמות המודיעיניות הנלוות אורי לוברני - איש הסוד , העצה והמעש  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר