טבלה ‭:2‬ מידת ההצלחה של ניסיון השלמת הסיפור ‭*(n=139)‬