נספח א (לפרק 2): ניתוח רצף השיח באירוע ההקלטה "כלוב התינוקות"

הקטע הבא הוא תעתיק מלא של אירוע הקלטה שלם ורציף , שנמשך 23 דקות . מכשיר ההקלטה הוצמד אל הילדה דפנה , ותיעד את השיח שלה עם ילדים רבים אחרים . קטעים מאירוע הקלטה זה מנותחים בפרקים שונים בספר ( טבלה , 1 פרק ; 2 דוגמה , 1 פרק ( 3 וכן במאמרים קודמים ( בלום-קולקה , תשס"ט ; הכהן וחמו , תשס"ב . ( אנו מביאים כאן את הקטע בשלמותו , על מנת להראות שרצף , אשר במבט ראשון עלול להיראות חסר פשר והיגיון , ממחיש למעשה את יכולתם של הילדים לשמור על לכידות ועל רציפות במשך זמן ארוך יחסית . בנוסף , בחינת הקטע כמכלול מאפשרת לראות כיצד סוגות וכיולים שונים צומחים מתוך הצרכים הנקודתיים של שיח העמיתים ומשתלבים זה בזה . בטבלה שלפניכם ליווינו את התעתיק בהערות על מעברים בין סוגות וכיולים וכן על תופעות בולטות בשיח עמיתים , שנידונו בהרחבה בספר . ינואר , 2000 גן גלית משתתפים : דפנה , , 6 ; 1 רחלי , , 4 ; 5 דניאלה , , 5 ; 8 רפאל , , 5 ; 9 גיא , , 5 ; 9 מיכל , , 4 ; 1 הילה , , 4 ; 2 אורית , , 5 ילדים לא מזוהים מקור : דפנה 3 . 1 . 00 הילדים משחקים סביב המתקנים בחצר הגן , בעיקר סביב מתקן מעץ , שניתן לטפס עליו וגם לעמוד מתחתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית