מילון מושגים

ההגדרות המובאות להלן הן ההגדרות , ששימשו אותנו בפרקי הספר ובמחקר שפרקים אלה מציגים . חלק מן ההגדרות שאובות מספרות מחקרית קודמת . הגדרות אחרות עברו המשגה ייחודית במסגרת המחקר הנוכחי ונידונו בהרחבה בפרק הרלוונטי . אופנות : ) mode ( אופן השימוש בשפה - בדיבור או בכתיבה . אוריינות : ) literacy ( היכולת להשתמש כהלכה בטקסטים כתובים ודבורים , אשר מצויים ונוצרים בידי החברה , נתפסים כנחוצים לה ומוערכים על-ידה לאורך הדורות . יכולת זאת משמשת להשגת מטרות אישיות , לפיתוח הפוטנציאל האישי , לשכלול הידע ולהשתתפות פעילה בחברה ( ע"פ פרק . ( 1 ראו גם שיח אורייני . אזכור חוץ-טקסטואלי : ) exophoric reference ( הצבעה על הדבר ( רפרנט , ( שהמילים מתייחסות אליו , באמצעות הפניה להקשר או לידע קודם . דוגמאות : בביטוי " תעביר לי את המלח" - המילה המיודעת " המלח" מתייחסת לחפץ , שנמצא בסביבה המידית ; בשיחה משפחתית - המילה " אמא" מתייחסת לבת משפחה ספציפית ( ע"פ . ( 1989 Halliday & Hasan , ראו גם אזכור פנים-טקסטואלי , קישוריות . אזכור פנים-טקסטואלי : ) endophoric reference ( הצבעה על הדבר ( רפרנט , ( שהמילים מתייחסות אל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית