פרק 11 הסוד השמור של שיח עמיתים: התפתחות אוריינית-חברתית בשיח דבור בין ילדים ובין מבוגרים לילדים שושנה בלום-קולקה וטליה חביב

" שום אדם מבוגר לא יבין לעולם כי לעניין זה נודעת חשיבות כה רבה " ! ( אנטואן דה סנט אקזופרי , הנסיך הקטן , בתרגום אריה לרנר , עם עובד ) בפרקי הספר הראינו כיצד שיח העמיתים הדבור בין ילדים צעירים מזמן להם התנסות עשירה לפיתוח כישורים של שיחה ושל שיח מורחב-אורייני . בפרק מסכם זה נרחיב מעט את היריעה , ובנוסף לשיח הדבור בין ילדים נתייחס גם לשיח בין ילדים למבוגרים . נסקור מחקרים קודמים שעסקו בתרומות השיח הדבור בין ילדים ובין ילדים למבוגרים להתפתחות לשונית-חברתית בשלוש זירות , אשר לא נדונו בספר : במשפחה , בגן הילדים ובכיתה בביתהספר . לסיכום , נדון באפיונים המרכזיים של שיח עמיתים , כפי שהם עולים מהמחקר שלנו , ובהשלכות החינוכיות , הנגזרות מן הממצאים , למדיניות ולעשייה בחינוך הלשוני של ילדים צעירים . לפיכך , הפרק עוסק בארבעה נושאים : חשיבותה של השפה הדבורה בהתפתחות שפתית ואוריינית בזירות החברות בבית ובגן הילדים אופי השפה הדבורה בשיח הכיתה בבית-הספר האפיונים המרכזיים של שיח עמיתים בגילים שונים ותרומותיו האפשריות של שיח זה להתפתחות לשונית , חברתית ואוריינית השלכות חינוכיות השפה היא כלי מרכזי בחברות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית