טבלה ‭:1‬ שלבים מרכזיים בהתפתחות לשון הבקשות וההוראות 7