טבלה ‭:4‬ התפלגות כיולי ההתנצלות בקבוצות הגיל השונות ‭(n = 57)‬