טבלה ‭:3‬ התפלגות אסטרטגיות התנצלות של ילדים ישראלים בגילים שונים ‭(n=28)‬