פרק 9 "מצטער על מה שעשיתי": התנצלויות בעולם הילדות זוהר קמפף ושושנה בלום-קולקה

" יואב אני לא התכוונתי לעשות לך ... בכלל לא התכוונתי לעשות לך ... . בוא נעשה פיקניק " ! ( אריאל , בן ( 5 הקדמה לא קל להתנצל . אמנם במקרים מסוימים זה פשוט יחסית ( למשל , אם דרכנו בטעות על רגלו של אדם , ( אך במקרים אחרים ( למשל , אם הפגיעה עלולה להעיד על פגם מהותי באישיות שלנו ) - ההתנצלות קשה לנו הרבה יותר . במקרים כאלה ייתכן אף שיתנהל דיון ארוך בשאלה אם בכלל יש צורך בהתנצלות , וייתכן אף שאחרי ההתנצלות יתהו השומעים אם היא נאמרה בכנות , ואם המתנצל אכן מתחרט על מעשיו . ההתנצלות כרוכה בסוגים שונים של ידע חברתי-תרבותי : אנו אמורים לדעת מה נחשב הפרה של נורמה חברתית , כלפי מי ומתי ראוי להתנצל , וכן עלינו להכיר את האמצעים הלשונייםפרגמאטיים , המשמשים לביצוע ההתנצלות ולקבלתה . לפיכך , עצם הצורך בהתנצלות , דרכי מימושה וקבלתה , או אי-קבלתה , הם נושאים רגישים חברתית . רגישות זאת מתבטאת במימדים שונים של מבע ההתנצלות , הפונה אל העבר ואל העתיד כאחד : מחד גיסא - בהתנצלות יש משום הודאה באשמה . במבעים " סליחה , " " מצטער / ת" או " מתנצל / ת , " שנאמרו לאחר מעשה , אנו מודים שעשינו ( או אמרנו ) דברים , שהם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית