טבלה ‭:3‬ קטגוריות ציר הכיולים, שנמצאו במהלך המימוש של משימות המשחק השונות המשבצות הכהות מציינות את שילובי הקולות והכיולים, שנמצאו בשימוש בכל משימה.