טבלה ‭:1‬ שילוב המשימות החברתיות והטקסטואליות במשחק הבדיוני לפי סדר התרחשותן השכיח