תרשים ‭:5‬ הבול הנידון בדוגמה ‭:6‬ בול של הרפובליקה של עיראק, אשר נושאו: "פלסטין"