תרשים ‭:4‬ המספר הממוצע של הערות מטא-לשוניות שעניינן קריאה וכתיבה בארבעה גילים