תרשים ‭:2‬ המספר הממוצע של הערות שיח מטא-פרגמאטי לפי תחומים בקבוצת הצעירים בשתי נקודות זמן