תרשים ‭:3‬ המספר הממוצע של הערות שיח מטא-פרגמאטי לפי תחומים בקבוצת הבוגרים בשתי נקודות זמן