תרשים 4 (פרק ‭:(2‬ התפלגות אירועי שיח לפי עשר סוגות ראשיות בשתי קבוצות גיל, כל אחת בשתי נקודות זמן