תרשים ‭:2‬ תחומי התוכן המוסברים והמסבירים בקרב ילדי כיתה ד' ‭(n = 144)‬