תרשים ‭:1‬ תחומי התוכן המוסברים והמסבירים בקרב ילדי גן ‭(n = 178)‬