פרק 4 הסברים בשיח עמיתים: תכנים ותפקודים מיכל חמו ודבי הוק-טגליכט

" הרשית לו לראות בטלוויזיה חדשות ? בשום פנים ואפן ! אבל אמרת לי שהוא גמל גדול ... גדול , אבל לא מספיק גדול " . ( שהם סמיט , מי שתה לי , ? ספרית פועלים ) בפרק זה נבחן הסברים בשיח עמיתים בקרב ילדים , ונתמקד בכפל הפנים של הסוגה : א . מנקודת מבט תקשורתית הסברים במהלך שיחה הם כלי לפתרון בעיות באמצעות התמודדות עם אי-הבנות ועם פערי ידע או באמצעות הצדקות והנמקות לרצונות ולפעולות . ב . מנקודת מבט התפתחותית , המתמקדת ברכישה של כישורי שיח אורייני , הסברים הם זירה משמעותית ללמידה ולהתפתחות , מכיוון שהם מאפשרים התנסות בשיח מורחב ובחשיבה הגיונית , פרדיגמאטית-רציונאלית . על-פי נקודת המבט הכפולה הזאת , הפרק מציג ממצאי ניתוחים כמותיים ואיכותניים של מסד נתונים , הכולל הסברים בשיח עמיתים של ילדים בשתי שכבות גיל : ילדי גן וילדי כיתה ד . הניתוחים מתמקדים בשלושה היבטים מרכזיים : א . דרכי צמיחתם של הסברים ברצף השיח , תפקודיהם , וזיקתם להקשריהם - החל מההקשר המידי של הפעילות ושל רצף השיח וכלה בהקשרים חברתיים-תרבותיים רחבים יותר של עולם הילדות ב . עולמות התוכן העולים בהסברי הילדים בכל אחת משכבות הגיל ג . הזמינו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית