תרשים ‭:2‬ זהות הגיבור בסיפורי שיחה בשתי קבוצות הגיל