תרשים ‭:1‬ זמני ההתרחשות של האירועים המסופרים בשתי קבוצות הגיל