תרשים ‭:5‬ שיעור תורות הדיבור בשיח פעילות, בשיחה חברתית ובשיח לעומתי - בארבעת הגילים