תרשים ‭:3‬ התפלגות אירועי שיח לפי סוגות ראשיות בקבוצת הטרום-מתבגרים (גיל 9 שנים וגיל 11 שנים)