תרשים ‭:2‬ התפלגות אירועי שיח לפי סוגות ראשיות בקבוצת הצעירים (גיל 5 שנים וגיל 7 שנים)