טבלה ‭:2‬ סוגות עיקריות בשיחות עמיתים 10 א. סוגות של שיח מורחב