פרק 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר:עושר ומגוון תרבותי, חברתי ואקדמי שושנה בלום-קולקה

" רק מי שקטן מאוד-מאוד , כמו גור או כמו ילד , יכול להיכנס ולצאת מן המסגרת" ( דוד גרוסמן , איתמר מטייל על קירות , עם עובד ) הרקע למחקר כיצד ילדים משוחחים ביניהם בשעות הרבות , שהם מבלים בחברת ילדים אחרים ? ועל מה הם משוחחים ? מהו מגוון טיפוסי השיח בגילים שונים ? האם הדיבור של ילדים צעירים מעוגן תמיד במשחק או בפעילות ? ומה הם עולמות השיח של טרום-מתבגרים ? - הספרות המחקרית מספקת לנו תשובות חלקיות בלבד לשאלות אלה . בתצפיות שלנו על שיח ילדיםעמיתים הופתענו מן המעברים התכופים בין צורות דיבור שונות - מדיבור הקשור לפעילות , אל דיבור במסגרת המשחק הבדיוני , ועד לשיחה , לסיפור ולהסבר , שאינם קשורים לא למשחק ולא לעשייה כלשהי . עיון בחומרי השיח המתועתקים אישש רשמים ראשונים אלה . החלטנו , על כן , לבצע מיפוי שיטתי של צורות דיבור בהתבסס על ניתוח כל הסוגות , שנמצאו בשפת הילדים בגילים שונים . למיטב ידיעתנו , זהו ניסיון ראשון לבדיקה מכלילה של פריסת כל הסוגות בשיח טבעי של ילדים-עמיתים . הפרק בוחן את מפת השיח הטבעי של ילדים-עמיתים בגילים שונים : נבדוק מה הם טיפוסי השיח בגילים שונים , וכיצד הם משמשים את הילדי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית