פתח דבר

ילדים מנהלים בינם לבין עצמם שיחות רבות . במקרים רבים מבוגרים אינם טורחים להקשיב לשיחות אלה באופן ממוקד , בין אם משום שהן נתפסות כחסרות חשיבות ועניין , ובין אם משום שקשה למאזין מן הצד להבינן . ספר זה מסכם מחקר רב שנים , שהתבסס על נקודת המוצא ההפוכה : שיחות בין ילדים ראויות להאזנה קשובה . בהתאם , תיעדנו תקשורת טבעית בין ילדים בגילים שונים , ניתחנו את השימוש שהם עושים בשפה כדי לספר סיפור , להסביר , לשחק , להתווכח , ולהשיג מגוון מטרות תקשורתיות , והופתענו מן המורכבות , מן העושר ומן התחכום של שיח ילדים-עמיתים . בספר זה אנו מראים כי שיח עמיתים הוא זירה ייחודית להבניה משותפת של העולם החברתי-תרבותי הייחודי של ילדים , ובמקביל הוא מספק הזדמנויות נרחבות ללמידה , לפיתוח ולשכלול של כישורי שפה ושיח . בספר הובאו דוגמאות רבות ומפורטות של שיחות בין ילדים , והן מוצגות בגופן שונה מזה של הטקסט הרציף . ההקלטות המקוריות של חלק מדוגמאות אלה יהיו נגישות באתר האינטרנט , המלווה את הספר . www . childrentalk . cet . ac . il על מנת לשמור על פרטיותם של משתתפי המחקר שונו כל שמות הילדים בדוגמאות שבספר , ובדוגמאות באת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית