תוכן עניינים

דבר 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 מבוא : כשירות תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים 5 . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה 3 מה הסיפור של סיפורי שיחה ? 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טליה חביב , זוהר קמפף ושושנה בלום-קולקה פרק 4 הסברים בשיח עמיתים : תכנים ותפקודים 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיכל חמו ודבי הוק-טגליכט פרק 5 " עכשיו אמרתי שעוד פעם דני חזר להיות דני : " על אירועים טיעוניים של ילדי גן בשיח עמיתים 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שרה זדונאיסקי-ארליך פרק 6 חשיבותו של דיבור על דיבור בשיחות ילדים 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חנה אבני-שיין פרק 7 " אני הייתי הבכורה כי אני באמת יותר גדולה ממך : " בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית