ילדים מדברים דפוסי תקשורת בשיח עמיתים

שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו ילדים מדברים דפוסי תקשורת בשיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו עורכות עריכה לשונית : חוה בוהק ניהול אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק עיצוב כריכה ועיצוב גרפי : חנה פילר טיפול בזכויות יוצרים : תמונות - דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק מספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית