ביבליוגרפיה

אבן-שושן , אי . ( 1977 ) מטאפורה . כת 7 ך : המילוןהחדש > כרך . ( 675 : 2 ירושלים : הוצאת קריית ספר בע '' מ . זוזובסקי , ר' . ( 1998 ) ידע מורים : חשיפה והמשגה - קורס מתקדם בהכשרת מורים . בתוך : מ' זילברשטיין , מ' בן-פרץ וש' זיו > עורכים , < רפלקציה בהוראה : ציד מדמי בהתפתחות מורה . ( 157-128 ) תל אביב : מכון מופ"ת . ס , ' יזהר . ( 1984 ) קריאה לחינוך . תל אביב : ספריית פועלים . פרירה פ' . ( 1972 ) פדגוגיה של מדוכאים . תל אביב : מפרש ( פורסם לראשונה : . ( 1970 ענבר , ד' . ( 1997 ) הכלא החינוכי החופשי : מטפורות ודימויים . בתוך : אי פלדי ( עורך , ( החינוך במבחן הזמן . ( 125-109 ) תל אביב : הוצאת רמות , אוניברסיטת תל אביב Clandinin , D . J . ( 1986 ) . Classroom practice : Teacher images in action . Ithaca , New York : Cornell University Press . Black , M . ( 1962 ) . Modelsand me / aphors : Studies in languageand philosophy . . London : The Falmer Press . England : Penguin Books Ltd . De-Bono , E . ( 1970 ) . Lateral thinking : A textbookfor creativity . Middlesex , Croon Helm . Elbaz . F...  אל הספר
מכון מופ"ת