"התפרקות עם התחלת דרך רודשה" פרידה - פירוק: עבודה בטכניקה של פירוק עבודות קודמות בחומרים שונים מתיק העבודות וחיבורו יחד ל"סיפור חדש"