דרכי העבודה בקורס "הגשת חומרי אמנות כמודל חינוכי"

בפרק זה אתאר את דרכי עבודתי . "נשימתן" ו"חיותן" של דרכי העבודה קיימות ברגע התרחשותן ולא בתיאוריהן . לכן אשתדל בכתיבתי להיות נאמנה עד כמה שאוכל למציאות ולתאר אותה באופן אותנטי . אספר על תהליך העבודה בעזרת שלושה תרגילים שבוצעו בשיעורים . אתמקד בשני חומרי יצירה עיקריים : חמר וגירי שמן . בחרתי בחומרים אלה מכיוון שהם רב-כיווניים , וניתן לעבוד בהם בדרך הפשוטה ביותר וגם בדרך מורכבת . ניתן לראות במפגש עם חומרים אלה מודל לשאר השיעורים . בחרתי את החמר כדי לחדד באמצעותו את חשיבות החוויה החושית והמוטורית בעבודה עם חומרים . באמצעות הציור בגירי השמן אדגים כיצד הובלתי לשימוש בדמיון דרך אסוציאציות . באמצעות טכניקה של שילוב גירים עם תמונות אראה את הקשר בין רגשות לשימוש במטפורות . אצרף עבודות נבחרות של סטודנטים כעדות לתהליכים המתוארים . המפגשים שאתאר יוצגו כאן על פי סדר התרחשותם . לכן המפגשים עם החמר יוצגו ראשונים , ואלה עם גירי השמן ועם גירי השמן המשלבים תמונות יוצגו מאוחר יותר . א . מפגש ראש - // חמר : מפגש עם ni'mmn n » un הבחירה בחמר כחומר ראשון בסדרת החומרים שמשתתפי הקורס יפגשו אינה מקרית . החמר הו...  אל הספר
מכון מופ"ת