היצור הכחול מתקבל ציור בגירי שמן בעיניים עצומות. השם ניתן על ידי הסטודנטית המציירת