הציור צויר בסוף שנת הלימודים. המשא: התמודדות עם פרידה